Opmetingen Gebouwen & Terreinen

Opmeting bestaande toestand voor opmaak ontwerp.

Alvorens een degelijk ontwerp of een relevante kostenraming te kunnen maken dient men over de juiste gegevens te beschikken. Wij verzorgen zowel enkele rudimentaire metingen als een volledige opmeting bestaande toestand, scheidingsgevels,…

Een definitief ontwerp of een relevante kostenraming dienen best met de meest actuele gegevens opgemaakt te worden. Op maat van de klant kunnen rudimentaire of gedetailleerde plannen opgemaakt worden van gebouwen (binnen/buiten), scheidingsgevels, omgevingsplannen,…

Uiteraard meten we ook onbebouwde terreinen.

Alle metingen worden uitgevoerd in 3D, via klassieke metingen en/of fotogrammetrie en laserscanning.

Naast de 2D en 3D plannen, kunnen eveneens puntenwolken, orthofoto’s en sferische beelden geleverd worden evenals complexe 3D modellen (bvb staalstructuren en piping), deformatiekaarten en eenvoudige SketchUp modellen

Vragen?

Zie ook

Diensten

Had ik dat maar sneller laten meten, nu kan ik heel mijn ontwerp hertekenen

architect die merkt dat de bestaande situatie niet overeenkomt met zijn ontwerp