Diensten

IBENS Landmeters is actief op vele vlakken van de landmeetkunde .
Wij staan o.a. in voor :

 • Opmetingen en grensbepaling
 • Muurovername
 • Verkaveling – stedenbouwkundig attest – advies vastgoed
 • Plaatsbeschrijvingen voor/na werken en voor/na huur
 • Schattingen
 • Opmeten/uitzetten op werven groot en klein
 • Opmeting gebouwen en terreinen
 • Opmeten daken
 • Opmeting wegenis
 • Opmaken rooilijnplannen
 • Opmeting waterlopen
 • Opmeting grondverzet
 • Asbuilt metingen
 • GRB metingen
 • Zettingsmetingen
 • Opmeten en uitzetten sporen
 • 3D laserscanning en modellering